Munkerud Næringspark

Ny næringspark på Nesodden etableres
- med god plass for arealkrevende næringer

Munkerud næringspark, en forlengelse av Torneveien næringsområde.  For de som har plasskrevende næringer, en ny mulighet på Nesodden.

Området er tenkt utviklet over tid og det er tenkt å tilby festetomter og tomter til salg. Tangenten Eiendom AS, er eier og utvikler av området.

Mer informasjon om mulighetene og kontaktinformasjon til eiendomsutvikler Tangenten Eiendom AS

Odd Fylling

Nærings ansvarlig - Nesodden kommune

>