Takk for du besøker denne siden til Nesodden kommune!


Nesodden kommune ønsker å knytte næringslivet tettere til kommunen for å kunde bidra enda bedre med informasjon, og legge til rette for mer næringsutvikling innen kommunen.

Det er viktig for kommunen med et tett og godt samarbeid med næringslivet, slik vi kan utvikle Nesodden til et godt sted å være for innbyggere og næringsdrivende.

Vi vil sette stor pris på om du registrer deg nedenfor med firmanavn på Nesodden, epost, navn og telefon slik at vi kan opprette en mulighet for god kommunikasjon.

Når kommunen har fått samlet epost kontakter til foretak på Nesodden vil vi blant annet bruke de til å:

  • Informere om viktige hendelser innen næring
  • Tilby ulike gratis tjenester som, kurs, foredrag, webinar, veiledning etc., (se arrangement kalender nedenfor)
  • Sende spørreundersøkelser med tema som for eksempel få bedre oversikt over hva kommunen kan gjøre for næringslivet på Nesodden, behov for næringslokaler eller næringstomter, etc.
  • Tilby veiledning og kurs, kompetanseheving, og bedriftsutvikling
  • Informere om støtteordninger, kompensasjonsordninger og innovasjonsmidler fra staten, fylkeskommunen og kommunen

Under kan du registrere deg til vårt informasjonsbrev eller sende oss en henvendelse. Kommunen ser frem til en tett og god dialog med næringslivet på Nesodden.
Meld deg på vårt informasjonsbrev!

Vi holder deg oppdatert på næringsfeltet på Nesodden, hva som vi har fokus på, samt nyttige tips og råd om innovasjon og utvikling, støtteordningers mm. Du kan melde deg av og på akkurat som det passer deg.

>