Fagerstrand Sjøside

Der havet gir muligheter - Marint og maritimt miljø
- benytt Nesoddens nærhet til kyst for næringsetablering!

Nesodden kommune mener at Fagerstrand har et fortrinn ved at det et stort og sammenhengende område som skal revitaliseres og utvikles, en «indrefilet» i Oslofjorden.

Fagerstrand ligger sentralt i Oslofjorden, med to dypvannskaier, nært hovedstaden og med tilgang på høy kompetanse innen mange næringer, akademia og forskningsmiljø i nærheten.

I sjøkanten ligger Norsk Yrkesdykkerskole som er en verdensledende dykkerskole med internasjonalt anerkjente kurs. Bedriften er en viktig identitetsmarkør for Fagerstrand og har elever fra hele verden. Norsk Yrkesdykkerskole vil kunne være et trekkplaster til å tiltrekke seg marine og maritime miljø.

Odd Fylling

Næringsansvarlig - Nesodden kommune

Utforsk mulighetene

Det er ikke ofte en slik mulighet byr seg, så sentralt, med sjø og miljø rett rundt hjørnet!

Nesodden kommune ønsker alle former for næringer skal kunne etablere seg og benytte Nesoddens nærhet til kyst og havets ressurser som utgangspunkt for næringsvirksomhet. Vi ser for oss at her kan det være grunnlag for mange nye arbeidsplasser.

Helheten for vellykket utvikling

  • Etablerte bedrifter
  •  Gründere og oppstarts miljø
  • Eiere og investorer
  • Forskning og utdanning
  • Offentlige myndigheter

Marin og maritim næringsklynge

Havet gir muligheter for vekst og arbeidsplasser. Produksjon av energi, sjømat, medisiner mm. Verdenshavene har betydelige utfordringer, som tap av naturmangfold, forurensing, oppvarming og forsuring.

NYD har nå etablert en marin og maritim næringsklynge med mange partnere. Nesodden kommune er samarbeidspartner i klyngen.

Skisse; Sanden+Hodnekvam Architects

Deltagere - Fagerstrand Sjøside

Noen er med fra start, mange er interessert, flere kommer med underveis. 

Eiere og investorer

For å lykkes med å skape et godt og sterkt miljø jobber kommunen for å skape et godt samarbeid mellom grunneiere, kommune, investorer, potensielle virksomheter, FOU, og andre offentlige instanser og reguleringsmyndigheter. 

Gründere og oppstarts miljø

Gründer og oppstartsmiljøet er så viktig for helheten, skape fornyelse, liv og røre. Det handler om nye arbeidsplasser og skape de gode ideer i samspill med andre.

Forskning og utd. - offentlig

Det er viktig at kunnskap som produseres i forskningsmiljøer tas i bruk i samfunnet. Ved fjorden kan man teste ut ulike funn og teorier i praksis.
Mange av forskningsmiljøene har et velutviklet samarbeid og partnerskap med næringslivet. 

Områdeutvikling på Fagerstrand

Hele området som utvikles i kommunedelplanen.

Kommunen utvikler en kommunedelplan for sjøsiden og sentrum på Fagerstrand. Cirle K. utvikler en områdeplan for sitt område på 190 mål.

Arealene i dag
Litt hvordan det er i dag i området, arealer nærmest sjøen.

Områder nærmest sjøen

Dagens situasjon

Bildet viser det gamle industriområdet til BP/Statoil og de siste årene Circle K. Dagens bygningsmasse og lagerområde er det man ser nærmest sjøen.  Circle K. er eier av et 190 mål stort område som skal utvikles. Kommunen arbeider med en kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og sjøsiden, og Circle K. arbeider med en områdeplan.

Markerte områder ved sjøen

Dagens situasjon

Dagens bygningsmasse med lagerområde nærmest sjøen, markert med grønt.  Circle K. er eier av et 190 mål stort område som skal utvikles. Nåværende arealer nederst ved sjøen er markert med grønt og er ca. 10.000 kvm. i grunnflate. Lengden på kaiområdet er ca. 650 meter og bredden 20-50 meter. Næring kan etableres på kaiområdet eller i bakkant.

Kommunen ønsker blant annet fokus på næring og mange arbeidsplasser i området, og ønsker at grunneier legger til rette for det.

Ente

På Fagerstrand skaper man fremtiden under og over vann!

>