Fagerstrand
Næringsmuligheter

På Fagerstrand utvikles 3 næringsområder

- der havet gir muligheter!

Nesodden kommune ønsker omfattende næringsutvikling på Fagerstrand sjøside. Dette kan gjerne være marine og maritime næringer, som kan benytte Nesoddens nærhet til kyst og havets ressurser som bærebjelke for næringsvirksomhet.

Norsk Yrkesdykkerskole (NYD), en verdensledende yrkesdykkerskole er lokalisert på den ytterste kaien. Circle K. er eier av området innenfor, der det er planlagt utviklet større næringsarealer, samt boliger. Les mer her.

Fagerstrand Sentrum

- varer og tjenester nært deg!

Fagerstrand sentrum, rundt Skogheimkrysset, skal styrkes som lokalsentrum, og være et lokalsentrum med detaljhandel og tjenesteleveranse, samt næringer som kan føre til et mer «levende» sentrum på dag- og kveldstid, på hverdager og i helger.

Fagerstrand sentrum skal i fremtiden ha god tilgang på varer og tjenester knyttet til innbyggernes daglige behov. Ulike eiere i sentrum.

- der god plass er behovet!

Munkerud næringspark, en forlengelse av Torneveien næringsområde.  

For de som har plasskrevende næringer, en portal inn til Nesodden.

Området er tenkt utviklet over tid og det er tenkt å tilby festetomter og tomter til salg. Tangenten Eiendom AS, er eier og utvikler av området. Les mer her.

Visuell rundtur

- Sjøsiden med næring og bolig potensial

Video fra Fagerstrand og Nesodden

Odd Fylling

Næringsansvarlig - Nesodden kommune
Tel: 410 00 500 Epost 

>