Fysiske møteplasser

Kommunen har som ambisjon å tilrettelegge for gode møteplasser for innovasjon og utvikling, og det beste er kanskje å møtes fysisk først, om man ikke kjenner hverandre fra før. 

Mange lengter nå etter å kunne møtes mer fysisk, og snart er tiden inne for det!

Kunne møtes, bli kreative, spille på hverandres tanker og ideer, bli inspirert, løse problemer, finne flere muligheter.

Et bedre samspill mellom kommunen og næringslivet vil kunne styrke verdiskapingen i bedriftene og bidra til et mer omstillingsdyktig næringsliv.

..... så på denne siden kommer det mer informasjon så snart tiden er inne for det.

Møteplasser

  • Kommunens arenaer i Tangenten
  • Møteplasser ute i naturen
  • Møter hos ulike næringsaktører
  • Nesodden Næringsråd
  • Gründerkafe hos BitRigFix
  • ... og mange flere
>