Kystnæring

Maritime og marine næringer, er naturlige satsningsområder for kommunen. Nesodden har en lang kystlinje og store vekstmuligheter for kystbaserte næringer. OECD anslår at det vil skapes 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030 i havrelaterte næringer, og at havøkonomiens totale verdiskaping vil dobles innen 2030. 

Kystnæringer er et underutviklet bransjeområde på Nesodden, med betydelig vekstpotensial, først og fremst knyttet til Nesoddens unike beliggenhet ved kysten.

Nesodden kommune ønsker at marine og maritime næringer skal kunne etablere og benytte Nesoddens nærhet til kyst og havets ressurser som bærebjelke for næringsvirksomhet. I regionen har vi også sterke kompetansemiljøer som med forskning og teknologiutvikling kan bidra til kunnskapsbasert verdiskaping sammen med næringslivet.

Nesodden med sin nærhet til hovedstaden og sitt kystlandskap har unike muligheter for å skape verdier knyttet til opplæring, kulturturisme og aktivitetsturisme.

Foto: Per Skaar

Strategier

  • Virkeliggjøre en arealplan for Fagerstrand som skal bidra til å videreutvikle området og gjøre Fagerstrand til et viktig knutepunkt.
  • Utvikle en sammenhengende kyststi på øst og vestsiden av Nesodden.
  • Fremme innovasjon gjennom samarbeid mellom kommune, andre myndigheter, næringsliv og høyskoler/universitet (for eksempel miljøet på NMBU og Oslo MET).

Muligheter

Nesodden kommune ønsker et variert og velfungerende næringsliv som er varig over tid. Det skal arbeides mot å øke mulighetene for å etablere virksomhet i kommunen, og for å begrense fraflytting av bedrifter i vekstfasen.

For Nesodden kommune er det viktig med en god dialog og et godt samarbeid med næringslivsaktørene. Dette inkluderer felles forståelse og samarbeid på tvers, gjensidig støtte for arrangementer og planer, samt å imøtekomme hverandre for å trekke Nesodden i samme retning.


Handlingsplaner

Fagerstrand

Virkeliggjøre en arealplan for Fagerstrand som skal bidra til å videreutvikle området og gjøre Fagerstrand til et viktig knutepunkt. Fremme innovasjon gjennom samarbeid mellom kommune, andre myndigheter, næringsliv og høyskoler/universitet. 

Samarbeid med aktører

Samarbeide og støtte oppunder Norsk Yrkesdykkerskole RelyOn Nutec sin virksomhet, og andre store aktører innen næringsområdet.

Erfaringsdeling og samarbeid

Kontakte kommuner som har lykkes med å bygge næringer innen og rundt kystnæringer. Søke informasjon og eventuelt samarbeid.

Kompetansemiljøer

Kontakte og om mulig involvere organisasjoner som f.eks. Norges Vel, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Doga, mm. for informasjon eller hjelp til utvikling av satsingsområdet.

>