Muligheter og utfordringer

Våre muligheter og utfordringer på Nesodden

Næringsutviklingen skal være med på å bygge og utvikle gode lokalsamfunn på Nesodden, og mulighetene som ligger innenfor bærekraftig vekst skal nyttiggjøres. Høy sysselsetting i kommunen har betydning for utvikling av lokalsamfunnet og kommuneøkonomien. Lav arbeidsløshet, et attraktivt arbeidsmarked og gode bokvaliteter er faktorer som er av stor betydning for at innbyggere ønsker å arbeide og bli boende på Nesodden. Gjennom blant annet arealutvikling, tilrettelegging for gründere og nyetableringer, forenkling overfor næringslivet og fokus på bærekraft og grønn vekst skal Nesodden kommune nå sin ambisjon om å være en attraktiv og fremtidsrettet næringskommune.

Utfordringer

Nesodden kommune er lite kjent som et sted for lokalisering av næringsvirksomhet og har en lav arbeidsplassdekning med mange yrkesaktive pendler ut av kommunen.

Næringslivet består av mange enkeltmannsforetak og små bedrifter med få ansatte, og en stor andel av bedriftene har meget lav omsetning. Det finnes få ferdig regulerte næringsareal, begrenset med næringslokaler og Nesodden har en utfordrende infrastruktur i forhold til transportkrevende næring.

  • Mange yrkesaktive pendler ut av kommunen
  • Nesodden kommune har få ferdig regulerte næringsareal og begrenset med næringslokaler
  • Uegnet infrastruktur i forhold til transportkrevende næring
  • Nesodden kommune er lite kjent som et sted for lokalisering av næringsvirksomhet

Muligheter

Nesodden kommune har gode mulighet for utvikling gjennom sin nærhet til hovedstaden, sin lange kystlinje, sitt omdømme i forhold til arbeid med helse og rehabilitering, sin høye andel kunstnere og sin generelt høyt utdannede befolkning.

  • Nesodden kommunes befolkning har et høyt utdanningsnivå (på femteplass nasjonalt for lang høyere utdannelse).
  • Nesodden kommune har mange kompetanse- og kunnskapsintensive småbedrifter.
  • Nesodden kommune har en lang kystlinje ut mot Oslofjorden og Bunnefjorden.
  • Nesodden har høy andel kunstnere (film, teater, musikk, bilde og kunsthåndverk)
  • Nesodden kommune har en nærhet til hovedstaden Oslo.
  • Nesodden er kjent for arbeid med helse og rehabilitering.
>