Reiseliv

Kommunen har et stort potensial og gode muligheter for å utvikle attraksjoner og besøksmål som kan gi grunnlag for økt aktivitet og gode opplevelser for bosatte og tilreisende, for eksempel innenfor kulturbasert reiseliv og opplevelsesbasert reiseliv knyttet til kystaktiviteter.

Nesodden er i en unik posisjon ved at kommunen ligger så tett på Oslo. Ingen lange buss-, tog- eller flyturer for å komme til Nesodden, kun en kort båtreise unna. Nesten ¼ del av hotellturismen i Norge kommer fra Oslo.
Dette er et marked Nesodden kan ta mye mer av, både når det gjelder opplevelsesnæring generelt, og overnattingstilbud av ulik art.

Nesodden som reisemål er klimavennlig. Turister er allerede i hovedstaden, og kan besøke Nesodden med gode kollektive løsninger.

Turistinformasjon er en viktig del av å øke besøksattraktiviteten og legge til rette for utviklingen av reiseliv og opplevelsesnæring på Nesodden. Nesodden må bli  konkurransedyktig og jobbe med målrettet profilering og markedsføring. I dag er det lite turistinformasjon fra Nesodden kommune og Nesodden har ingen egen portal med turistinformasjon. Nesodden kommune er heller ikke medlem av Visit Follo. Visit Follo er et felles organ for markedsføring av Follo som reisemål overfor ferie- og fritidsgjester og kurs og konferansemarkedet

Strategier

  • Utvikle en sammenhengende kyststi på øst og vestsiden av Nesodden.
  • Bidra til realisering av et Hotell og konferansetilbud på Nesodden.
  • Være en pådriver for å få etablert aktivitet- og opplevelsesnæring, særlig langs kyststien.
  • Videreutvikle gode gang- og sykkelveier.
  • Synliggjøre Nesodden som en reiselivsdestinasjon.

Muligheter

Nesodden kommune ønsker et variert og velfungerende næringsliv som er varig over tid. Det skal arbeides mot å øke mulighetene for å etablere virksomhet i kommunen, og for å begrense fraflytting av bedrifter i vekstfasen.

For Nesodden kommune er det viktig med en god dialog og et godt samarbeid med næringslivsaktørene. Dette inkluderer felles forståelse og samarbeid på tvers, gjensidig støtte for arrangementer og planer, samt å imøtekomme hverandre for å trekke Nesodden i samme retning.


Handlingsplaner

Portal - markedsføring

Utvikle en egen portal for reiseliv og opplevelsesnæring i samarbeid med næringslivet eller i kommunal regi. Alternativt vurdere medlemskap i Visit Greater Oslo (Akershus reiselivsråd). Portal for reiseliv.

Hotell

Bidra til utredning av et Hotell- og konferansetilbud på Nesodden. Se etter kortsiktige eller supplerende løsninger som f.eks. trehytter, glamping, privat utleie, for å gi et overnattingstilbud til besøkende.

Arrangement - kyststien

Synliggjøre Nesodden gjennom ulike arrangert og samarbeidsprosjekt som f.eks. «Kulturisten»,  «Opplev Nesodden 2021» og «7 Troll». Bruke kyststien, som ett trekkplaster til opplevelser. Se på muligheten for økt næringsutvikling langs kyststien.

Kunst, kultur, Mat, Natur  .....

Fremme «opplevelses-, kultur- og naturbasert reiseliv», kunst, kultur, lokal mat, natur, helse, sport osv.

>